top of page
Capture.JPG

 -עמותת חינוך לפסגות

עמותת חינוך לפסגות פועלת משנת 1999 למען צמצום פערים חברתיים ,על ידי יצירת שוויון הזדמניות לילדים ונוער בעלי פוטנציאל למצוינות מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית

 

העמותה מסייעת לאותם ילדים וילדות להגיע לפסגה ולממש את יכולתם - להצטיין בלימודים, להשתלב האקדמיה ולרכוש השכלה כללית ורחבה, להשתלב בחברה ולהתפתח כאזרחים תורמים וכמנהיגים בעתיד. חינוך לפסגות

מעל 150,000 ילדים בעלי פוטנציאל למצוינות החיים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל אינם זוכים לתמיכה המאפשרת את מיצוי יכולתיהם, ורבים מהם מתקשים לסיים את לימודי בית הספר ולהשתלב בחברה

חינוך לפסגות שואפת להגיע לילדים אלו, לקדמם ולעזור להם לממש את הפוטנציאל הטמון בהם בדרכם להצלחה אקדמית, אישית וחברתית

 

ולאחר העמותה מעניקה לחניכיה תכנית הוליסטית חנוכית- חברתית לאורך עשור, מכיתה ג' עד כיתה י"ב מכן השתלבות בתוכנית הבוגרים המלווה

.אותם בחייהם הבוגרים באקדמיה, בשוק התעסוקה ועוד

 

.אנו בעמותת דנור מסייעים במימון מלגות לתמיכה במדריכי העמותה, בכך אנו מאפשרים העצמה לימודית של נוער מהפריפריה החברתית והכלכלית 

bottom of page