top of page
דנור העמותה לקידום החינוך ע"ש שי דנור

בית הספר החדש, חולון

סיוע בהקמה וליווי בית הספר החדש בחולון שהוקם בשנת 2012 בשכונת נווה ארזים. העמותה רכשה ציוד לימודים מתקדם, מימנה ימי העשרה בתחום המדעים והספורט וסייעה באיבחונים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

 

בית הספר הינו בית ספר ציבורי, שיצמח להיות 6-שנתי. החל משנת תשע"ז (2016-17) יפתח קמפוס חדש, שישמש את תלמידי י'-יב'. המבנה החדש מתוכנן כך שהוא משקף את התפיסה החינוכית של בית הספר. בית הספר מבוסס על ערכי כבוד האדם ועקרונות דמוקרטיים, מחובר לקהילה ומיישם למידה משמעותית, מבוססת פרויקטים, על פי מודל הלמידה של בית ספר היי-טק-היי, סן-דייגו ארה"ב. לצד בית הספר פועל מרכז פדגוגי לחדשנות חינוכית, שמשמש את הצוות העתידי, צוותים חינוכיים מבתי ספר אחרים, אנשי חינוך ומתעניינים נוספים, שמעוניינים בלמידת המודל.

 

בית הספר הוא 'חלוץ חינוכי' כהגדרת משרד החינוך ומלווה על ידי המכון לחינוך דמוקרטי. תכנון בית הספר והמרכז הפדגוגי מלווה על ידי צוות חשיבה, המורכב משותפי בית הספר ומאנשי אקדמיה, עסקים, אמנות וחברה.

 

 

 

  • Facebook Social Icon

© העמותה לקידום החינוך ע"ש שי דנור 2015

bottom of page