top of page
דנור העמותה לקידום החינוך ע"ש שי דנור

עתיד פלוס 

גכעכע

Heading 1

.(העמותה מפעילה תכניות חינוכיות צומחות בתחומי המתמטיקה, מדע וטכנולוגיה ברשויות מקומיות וכפרי נוער (עתיד פלוס

 

באמצעות תכניות אלה ילדי עתיד פלוס נחשפים לעולמות תוכן חדשים עבורם ורוכשים מיומנויות וכלים חיוניים לפיתוח תחושת מסוגלות והצלחה בהמשך חייהם ובהתמודדות עם אתגרי המאה ה-21

העמותה מאמינה שהצבת ערך המצוינות, ליווי אישי ומודלינג חיובי מחזקים את תחושת המסוגלות ויכולתם של ילדי עתיד פלוס לגדול להיות בוגרים משמעותיים בעיני עצמם ובעיני החברה הישראלית

.העמותה מציעה גישה בינתחומית ויישומית המשתמשת בשיטות לימוד חדשניות וטכנולוגיות המעודדות חשיבה ביקורתית, יצירתיות, יזמות וצמיחה אישית

בכפרי הנוער נמצאים הילדים אשר זקוקים לכל תמיכה לימודית אשר ניתן. אנו בעמותת דנור מסייעים לעמותת עתיד פלוס במתן מלגאות לסטודנטים אשר מתנדבים בתכניות המדעיות טכנולוגיות שהעמותה מפעילה בכפרי הנוער, כך הסטודנטים יכולים לתת מענה

ליותר ילדים מהפריפריה החברתית

  • Facebook Social Icon

© העמותה לקידום החינוך ע"ש שי דנור 2015

bottom of page